Fysik 1

Ämnesplaner och Kunskapskrav i fysik för gymnasiet (Kursplaner och Betygskriterier)

Kursmaterialet kommer att vara en onlinebok. Så här presenterar förlaget boken Ergo Fysik 1:

Ergo Fysik 1
Ergo Fysik 1 är en komplett kursbok som ger eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ”Viktig”-rutor och kontrollfrågor efter varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i boken.

Innehåll Ergo Fysik 1

• Fysikens värld

• Fysikerns sätt att se

• Rörelse

• Newtons lagar

• Energi

• Rörelsemängd

• Termofysik

• Klimat och väder

• Elektricitet

• Atom- och kärnfysik

• Relativitetsteori och standardmodell

Uppgifter
Uppgiftsdelen innehåller inte bara räkneuppgifter utan också mer kvalitativa uppgifter som Diskutera, Resonera och Uppskatta fysik. Sist i varje kapitel finns också ett antal förslag på hemlaborationer som eleverna med enkel utrustning kan utföra i hemmet.

Uppgiftsdelen är indelad i:

• Räkna fysik

• Diskutera fysik

• Resonera fysik

• Uppskatta fysik

• Testa dig i fysik

• Hemlaborationer

Lärar- och elevmaterial Online
Konkret metodisk handledning, ledningar och lösningar, laborationer mm.

Vi kommer successivt att publicera mer information om lärarmaterialet på liber.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *